OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr: 1/3.2/2017

VIRTU Production Sp. z o.o. informuje że w wyniku zaproszenia do składania ofert na dostawę:
Część 1: Piec tunelowy z taśmą kamienną (kod CPV: 42341000-8)
Część 2: Tunel spiralny do wychładzania spodów do pizzy (kod CPV: 42513290-4)
Część 3: Maszyna do pakowania rolowa - termoformująca (kod CPV: 42921330-0),
w wymaganym terminie tj. do dnia 08.05.2017 r., otrzymano oferty od następujących dostawców:
Część 1: Piec tunelowy z taśmą kamienną (kod CPV: 42341000-8)
Oferta nr 1, złożona przez: J 4 s.r.o., Průmyslová 96, Předměřice nad Labem, 503 02, Republika Czeska

Część 2: Tunel spiralny do wychładzania spodów do pizzy (kod CPV: 42513290-4)
Oferta nr 1, złożona przez: FFT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 50
Oferta nr 3, złożona przez: RADEMAKER B.V. (poprzez przedstawiciela HERT Sp. z o. o. Sp. k.).
Oferta nr 2, złożona przez: UniFreezing BV, Textielstraat 22, 7583 PB Haaksbergen, Holandia

Część 3: Maszyna do pakowania rolowa - termoformująca (kod CPV: 42921330-0)
Oferta nr 1, złożona przez: Ekomex-Pilśniak Sp. z.o.o sp. k., ul. Częstochowska 49, 42-140 Panki

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Zgodnie z przyjętą procedurą wyboru Wykonawcy wybrano następującego Wykonawcę:
Część 1: Piec tunelowy z taśmą kamienną (kod CPV: 42341000-8)
Oferta nr 1, złożona przez: J 4 s.r.o., Průmyslová 96, Předměřice nad Labem, 503 02, Republika Czeska data wpływu: 04.05.2017 r.; łączna cena: 319 900 € netto

Uzasadnienie: oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów łącznie w zastosowanych kryteriach oceny.

Część 2: Tunel spiralny do wychładzania spodów do pizzy (kod CPV: 42513290-4)
Oferta nr 1, złożona przez: FFT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 50, data wpływu: 20.04.2017 r. łączna cena: 175 000,00 € netto

Uzasadnienie: oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów łącznie w zastosowanych kryteriach oceny.

Część 3: Maszyna do pakowania rolowa - termoformująca (kod CPV: 42921330-0)
Oferta nr 1, złożona przez: Ekomex-Pilśniak Sp. z.o.o sp. k., ul. Częstochowska 49, 42-140 Panki data wpływu: 05.05.2017 r. łączna cena: 310 000,00 € netto

Uzasadnienie: oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów łącznie w zastosowanych kryteriach oceny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.2/2017

VIRTU PRODUCTION Sp. z o.o. rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy 3 urządzeń, stanowiących 3 części zamówienia:

Część 1: Piec tunelowy z taśmą kamienną
Część 2: Tunel spiralny do wychładzania spodów do pizzy
Część 3: Maszyna do pakowania rolowa - termoformująca

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/3.2/2016

Pobierz SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEG

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.2/2016

VIRTU Sp. z o.o. Sp.k. rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy urządzenia:

1. Urządzenie do natrysku sosu do pizzy przed wypieczeniem
2. Linia do toppingu o specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/3.2/2015

W odpowiedzi na złożone oferty w postępowaniu ofertowym nr 1/3.2/2015 informujemy zainteresowanych oferentów, iż za najkorzystniejszą zgodnie z założonymi kryteriami oceny ofert, uznana została oferta firmy:

Cream Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
​40-706 Katowice