ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.2/2017

VIRTU PRODUCTION Sp. z o.o. rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy 3 urządzeń, stanowiących 3 części zamówienia:

Część 1: Piec tunelowy z taśmą kamienną
Część 2: Tunel spiralny do wychładzania spodów do pizzy
Część 3: Maszyna do pakowania rolowa - termoformująca

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/3.2/2016

Pobierz SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEG

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.2/2016

VIRTU Sp. z o.o. Sp.k. rozpoczyna postępowanie zakupowe, którego celem jest wybór dostawcy urządzenia:

1. Urządzenie do natrysku sosu do pizzy przed wypieczeniem
2. Linia do toppingu o specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 1/3.2/2015

W odpowiedzi na złożone oferty w postępowaniu ofertowym nr 1/3.2/2015 informujemy zainteresowanych oferentów, iż za najkorzystniejszą zgodnie z założonymi kryteriami oceny ofert, uznana została oferta firmy:

Cream Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
​40-706 Katowice